Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Μέτρα Υπουργείου, Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & ΤουρισμούΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα


ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αρ. Μέτρου
Τίτλος Μέτρου
Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων
Ημερομηνία
Λήξης Υποβολής Αιτήσεων
Μέτρα
1 & 2
Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στην Εσωτερική Αγορά και στις Τρίτες Χώρες οι οποίες ενισχύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
12/01/2015
27/02/2015
04/02/2016
28/04/2016
12/01/2017
20/04/2017
12/01/2018
12/04/2018
15/01/2019
16/04/2019


Μέτρο
Τίτλος Μέτρου
Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων
Ημερομηνία
Λήξης Υποβολής Αιτήσεων
Μέτρο ΕΠΣΑ 3α
ΕΠΣΑ 3α -9η προκήρυξη «Ενθάρρυνση της επενδυτικής δραστηριότητας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στον οινοποιητικό κλάδο»
18/06/2019
19/07/2019


ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014 - 2020

Μέτρο
Τίτλος Μέτρου
Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων
Ημερομηνία
Λήξης Υποβολής Αιτήσεων
4.2
Δημιουργία και Εκσυγχρονισμός Μονάδων Μεταποίησης, Εμπορίας και/ή Ανάπτυξης Γεωργικών Προϊόντων
10/03/2016
10/06/2016