Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων


ΜΕΤΡΟ 1 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - 31/03/2016 11:59:24 πμ


Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2023 σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών ανακοινώνουν την προκήρυξη των Καθεστώτων 1.1 «Δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων» και 1.2 «Δράσεις ενημέρωσης και επίδειξης».

Δικαιούχος των Καθεστώτων είναι το Τμήμα Γεωργίας – Κλάδος Γεωργικών Εφαρμογών, που θα αναλάβει την ευθύνη για την πραγματοποίηση των δράσεων εκπαίδευσης, ενημέρωσης και επίδειξης.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στο Επαρχιακό Γραφείο του ΚΟΑΠ στην Λευκωσία από την 6η Απριλίου 2016 μέχρι την 30η Οκτωβρίου 2023. Ο συνολικός προϋπολογισμός των Καθεστώτων ανέρχεται στα €1.650.000.
Ηλεκτρονική Αίτηση

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων