Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Νέα & Εκδηλώσεις


Προτεραιότητα σε αιτήτες που θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους για την Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων 2011 - www.eas.capo.gov.cy - 17/03/2011


Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών προτρέπει όλους τους αιτητές των Εκταρικών Επιδοτήσεων να αρχίσουν να υποβάλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά (μέσω ίντερνετ), χωρίς καθυστέρηση από τις 14 Μαρτίου 2011.
Ηλεκτρονική Αίτηση

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Κυπριακή Προεδρία

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Τμήμα Περιβάλλοντος