Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Νέα & Εκδηλώσεις


Προτεραιότητα σε αιτήτες που θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους για την Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων 2011 - www.eas.capo.gov.cy - 17/03/2011


Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών προτρέπει όλους τους αιτητές των Εκταρικών Επιδοτήσεων να αρχίσουν να υποβάλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά (μέσω ίντερνετ), χωρίς καθυστέρηση από τις 14 Μαρτίου 2011.
Ηλεκτρονική Αίτηση

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων