Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων
- 15/02/2021 ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2020-2022 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021
- 04/02/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2021 ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
- 18/12/2020 ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
- 17/12/2020 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ 2020
- 10/12/2020 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
- 27/11/2020 ΜΕΤΡΟ ΕΠΣΑ 1β – ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ 2020 - 2021
- 20/11/2020 ΜΕΤΡΟ 21: ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19
- 19/11/2020 ONLINE EVENT - PAVING THE WAY FOR ADVANCED AND MODERNIZED COMMON AGRICULTURAL POLICY AREA- BASED MONITORING
- 03/11/2020 ΜΕΤΡΟ 21 - ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19
- 21/10/2020 ΜΕΤΡΟ: ΑΔΕΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ / ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΡΔΩΝ (LORI)
- 19/10/2020 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΜΕΤΡΟ ΕΠΣΑ 1γ – ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΡΥΓΟΣ ΣΕ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020
- 17/09/2020 ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
- 18/05/2018


Αρχείο Ανακοινώσεις Μέτρων


Ηλεκτρονική Αίτηση

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

Dione

Envision

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων