Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων
- 17/09/2020 ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
- 27/07/2020 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 16.1: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ» - Β’ ΦΑΣΗ
- 22/06/2020 ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 4.1 Β’ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
- 09/06/2020 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΕΠΣΑ) 2019 - 2023 ΜΕΤΡΟ ΕΠΣΑ 1γ – ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΡΥΓΟΣ ΣΕ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2019 - 2020
- 04/06/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
- 29/05/2020 ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 431/2008
- 21/05/2020 ΜΕΤΡΟ 14: «ΚΑΛΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ / ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ»
- 14/05/2020 ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 4.1 «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» - ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΙΔΙΩ ΚΙΝΔΥΝΩ
- 14/05/2020 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 10.1.9 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ)
- 07/05/2020 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΡΟΥ ΕΠΣΑ 1γ – ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΡΥΓΟΣ ΣΕ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2019 - 2020
- 05/05/2020 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΠΑΝΑΝΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019-2020
- 05/05/2020 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
- 29/04/2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΡΟΥ ΕΠΣΑ 1γ – ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΡΥΓΟΣ ΣΕ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2019 - 2020
- 10/04/2020 ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
- 03/04/2020 ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
- 02/04/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 6.1 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ»
- 26/03/2020 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ (ΠΣΣΑ) 2020
- 25/03/2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ (ΠΣΣΑ) 2020
- 23/03/2020 NEA ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 4.1
- 20/03/2020 ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
- 19/03/2020 ΚΑΘΕΣΤΩΣ 16.1 (ΦΑΣΗ Β) - Α’ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
- 21/10/2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 19.2 - ΔΡΑΣΗΣ 19.2.4 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ»


Αρχείο Ανακοινώσεις Μέτρων


Ηλεκτρονική Αίτηση

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων