Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Παρέμβαση ΕΠΣΑ 5 : ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΙΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα


Ανακοίνωση
Κανονισμοί
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωσης Αιτητών
Παραρτήματα Εγχειριδίου Εφαρμογής – Ενημέρωση Αιτητών
Παράρτημα 1: Αμπελοοινικά Προιόντα
Παράρτημα 2: Εγγραφή στο Μητρώο ΚΟΑΠ
Παράρτημα 3: Αίτηση Συμμετοχής
Παράρτημα 4: Χρονοδιάγραμμα Ενεργειών
Παράρτημα 5: Τρίτες Χώρες
Παράρτημα 6: Ορισμός Επιχειρήσεων
Παράρτημα 7: Αίτηση Πληρωμής
Παράρτημα 8: Νόμος Φορολογίας
Παράρτημα 9: Υποχρεώσεις Δημοσιότητας
Παράρτημα 10: Προκαταβολή
Παρουσίαση για τις Παρεμβάσεις – 2/2/2024

_______________________________________________
© 2010 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών