Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Τομείς Γεωργικών Προϊόντων


- 10/12/2020 01:15:42 μμ


1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ
ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021_______________________________________________
© 2010 - 2023 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών