Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


ΚΟΑ 16: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΠΑΝΑΝΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα


Ανακοίνωση
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωσης Αιτητών
Αίτηση Πρόθεσης Συμμετοχής
Αίτηση Ενίσχυσης
Πίνακες Αίτησης Ενίσχυσης Καθεστώτος ΚΟΑ 16.1 - ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 2021-2022
Πίνακας 16 1 1
Πίνακας 16 1 2
Πίνακας 16 1 3
Πίνακας 16 1 4
Πίνακας 16 1 5
Πίνακας 16 1 6
ΚΟΑ16.1 (Φρούτα) Πίνακες Αίτησης Ενίσχυσης 2021-2022
Πίνακες Αίτησης Ενίσχυσης Καθεστώτος ΚΟΑ 16.2 - ΓΑΛΑ 2021-2022
Πίνακας 16 2 1
Πίνακας 16 2 2
Πίνακας 16 2 3
Πίνακας 16 2 4
Πίνακας 16 2 5
Πίνακας 16 2 6
ΚΟΑ16.2 (Γάλα) Πίνακες Αίτησης Ενίσχυσης 2021-2022
Έντυπο Υποβολής Αιτήματος Επανεξέτασης


EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία