Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις ΜέτρωνΜΕΤΡΟ 3.1:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Β' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 2019-2020 - 24/06/2021 12:04:02 μμ


ΜΕΤΡΟ 3.1: «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας»

Β’ Προκήρυξη


Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών ανακοινώνει την έναρξη της παραλαβής των αιτημάτων πληρωμής που αφορούν τα έξοδα πιστοποίησης για τα έτη 2019-2020, όσον αφορά το Μέτρο 3.1: «Συστήματα Ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων». Τονίζεται ότι δικαιούχοι είναι μόνο αιτητές που υπέβαλαν αίτηση το έτος 2018, στην Β’ Προκήρυξη του Μέτρου.

Το Μέτρο καλύπτει τις δαπάνες που προκύπτουν από τη συμμετοχή σε σύστημα ποιότητας καθώς και τις δαπάνες ελέγχων / πιστοποίησης.

Τα αιτήματα πληρωμής μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται με συγκεκριμένο έντυπο, στα Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ, από την Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 μέχρι την Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021. Οποιοδήποτε αίτημα υποβληθεί μετά από την προαναφερθείσα ημερομηνία θα θεωρείται εκπρόθεσμο και δεν θα εξετάζεται για σκοπούς χορηγίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα συγκεκριμένα έντυπα από τα Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ και από την ιστοσελίδα www.capo.gov.cy.
EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

Dione

Envision

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων