Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Νέα & Εκδηλώσεις
- 24/06/2022 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΟΑΠ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ
- 23/06/2022 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Γ ΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (MONITORING)
- 06/06/2022 ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑΣ
- 13/05/2022 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (ΚΟΑΠ) ΣΤΟ 51ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
- 09/05/2022 Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του ΚΟΑΠ και ΟΠΕΚΕΠΕ ΕΛΛΑΔΟΣ
- 04/05/2022 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
- 04/05/2022 ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΟΥΣ, ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ, ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΟΥΣ, ΚΟΝΙΚΛΟΤΡΟΦΟΥΣ
- 04/05/2022 ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ (Μέτρο 10)
- 04/05/2022 Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ
- 30/03/2022 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΓΕΩΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ 2022
- 30/03/2022 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (MONITORING) ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΣΕ ΤΟ 2022
- 28/03/2022 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥ ΚΟΑΠ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
- 28/03/2022 ΔΙΝΕΤΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΖΩΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022
- 08/03/2022 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
- 01/03/2022 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥ ΚΟΑΠ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ
- 01/03/2022 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
- 23/02/2022 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
- 21/02/2022 ΑΝΑΣΑ ΣΤΟΥΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ ΔΙΝΕΙ Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΟΑΠ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΖΩΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022
- 16/02/2022 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΚΟΑΠ ΜΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
- 27/01/2022 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΖΩΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ (ΠΣΣΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022
- 14/01/2022 Ο ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
- 12/01/2022 Ο ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ


Αρχείο Νέα & Εκδηλώσεις


EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία