Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων
- 01/06/2022 ΜΕΤΡΟ ΚΟΑ 15 - ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΩΝ
- 20/05/2022 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ 2022 ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ 10,11 ΚΑΙ 12 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020
- 13/05/2022 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ (ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ)
- 13/05/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 4.1, 5.2 ΚΑΙ 6.1
- 10/05/2022 ΜΕΤΡΟ 14: «ΚΑΛΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ / ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ»
- 09/05/2022 ΚΑΘΕΣΤΩΣ 10.1.9 «ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΦΥΛΩΝ ΖΩΩΝ»
- 05/05/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022
- 29/04/2022 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 7 «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ»
- 21/04/2022 ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
- 06/04/2022 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ (ΠΣΣΑ) 2022
- 05/04/2022 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΟΙΡΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ
- 04/04/2022 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΕΠΣΑ) 2019 - 2023- ΜΕΤΡΟ ΕΠΣΑ 1γ – ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΡΥΓΟΣ ΣΕ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2021 - 2022
- 28/03/2022 ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022
- 18/03/2022 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΠΑΝΑΝΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2021-2022
- 09/03/2022 ΔΙΝΕΤΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΖΩΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022
- 04/03/2022 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΡΟΥ 7 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
- 28/02/2022 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
- 16/02/2022 ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2020-2022 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022
- 31/01/2022 Β’ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 6.1 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ
- 31/01/2022 Α’ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 5.2 - ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
- 31/01/2022 Γ' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 4.1 - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
- 12/01/2022 ΜΕΤΡΟ 14 – ΚΑΛΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ


Αρχείο Ανακοινώσεις Μέτρων


EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία