Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Προσφορές κάτω από τα όρια
- 16/05/2024 «Διαγωνισμός για Παροχή Υπηρεσιών Ανάλυσης, Σχεδιασμού, Υλοποίησης, Εγγύησης και Υποστήριξης / Συντήρησης ενός Μηχανογραφικού Συστήματος για την Ετήσια Έκθεση Επιδόσεων (APR), Αρ. ΟΑΠ/APR/01/24/05».
- 08/04/2024 «Διαγωνισμός για Προμήθεια και Συντήρηση Διπλοκάμπινων Οχημάτων, Αρ. ΟΑΠ/ΠΣΟ/01/24/01»
- 28/03/2024 «Διαγωνισμός για Διοργάνωση 8ου Ετήσιου Φεστιβάλ Αγροτικού Πολιτισμού, Αρ. ΟΑΠ/ΑΠΦ/01/24/03».
- 12/03/2024 «Διαγωνισμός για Προμήθεια Φορητών Υπολογιστών, Αρ. ΟΑΠ/ΦΗΥ/01/24/02».
- 11/03/2024 «Διαγωνισμός για Προμήθεια / Εγκατάσταση, Παραμετροποίηση, Ετήσια Συνδρομή και Υποστήριξη του Συστήματος Exelsys Human Capital Management, Αρ. ΟΑΠ/ΥΑΠ/02/23/15».


Αρχείο Προσφορών κάτω από τα όρια

_______________________________________________
© 2010 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών