Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αιτήσεις/Έντυπα
Κάντε κλικ εδώ: Κατεβάστε το αρχείο τύπου PDF Έντυπο Εγγραφής στο Μητρώο του Οργανισμού (Μέγεθος αρχείου: 348,96k)
Κάντε κλικ εδώ: Κατεβάστε το αρχείο τύπου PDF Έντυπο Μεταβολής Στοιχείων Εμπορευόμενου (Μέγεθος αρχείου: 355,47k)
Κάντε κλικ εδώ: Κατεβάστε το αρχείο τύπου PDF Έντυπο Αίτησης Έκδοσης Πιστοποιητικού Εισαγωγής - AGRIM (Μέγεθος αρχείου: 21,07k)
Κάντε κλικ εδώ: Κατεβάστε το αρχείο τύπου PDF Έντυπο Αίτησης Έκδοσης Πιστοποιητικού Εξαγωγής - AGRΕΧ (Μέγεθος αρχείου: 22,18k)
Κάντε κλικ εδώ: Κατεβάστε το αρχείο τύπου PDF Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής 1 (Απλής Περίπτωσης) (Μέγεθος αρχείου: 96,17k)
Κάντε κλικ εδώ: Κατεβάστε το αρχείο τύπου PDF Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής 2 (Ποσόστωση με Τμηματικά Πιστοποιητικά) (Μέγεθος αρχείου: 100,09k)
Κάντε κλικ εδώ: Κατεβάστε το αρχείο τύπου PDF Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής 3 (Για Ποσόστωση) (Μέγεθος αρχείου: 119,15k)

_______________________________________________
© 2010 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών