Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Νέα & Εκδηλώσεις


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (ΚΟΑΠ) ΣΤΟ 51ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - 13/05/2022 02:46:48 μμ


Ο Επίτροπος του ΚΟΑΠ, κ. Ανδρέας Κυπριανού, συνοδευόμενος από άλλα στελέχη του Οργανισμού, συμμετείχαν στο 51ο Συνέδριο των Επικεφαλής των Οργανισμών Αγροτικών Πληρωμών (Conference of Directors of the EU Paying Agencies) που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, από τις 11 Μαΐου μέχρι τις 13 Μαΐου 2022.

Στο Συνέδριο συμμετείχαν Σύνεδροι από όλα τα είκοσι επτά (27) Κράτη Μέλη, τις υπό ένταξη χώρες, καθώς επίσης και εκπρόσωποι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και την Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Τα θέματα που απασχόλησαν το συνέδριο ήταν θέματα της Νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, έλεγχοι με παρακολούθηση των γεωργικών γαιών (Monitoring), μηχανισμοί που συμβάλλουν στην ποιότητα της διαδικασίας εξέτασης και πληρωμής των αιτήσεων, ορθή χρήση των κονδυλίων της ΕΕ και άλλα θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία