Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Νέα & Εκδηλώσεις


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΟΑΠ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ
- 24/06/2022 12:54:20 μμ


Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Κτήμα Κουσιουμή, το Συνέδριο Γάλακτος, Γεωργίας και Κτηνοτροφίας όπου ο Επίτροπος του ΚΟΑΠ κ. Ανδρέας Κυπριανού ήταν ένας από τους κύριους ομιλητές του Συνεδρίου με θέμα «ο ρόλος του ΚΟΑΠ και παρουσίαση των κρατικών ενισχύσεων». Το Συνέδριο απευθυνόταν σε όλους όσους ασχολούνται με τον τομέα της γεωργίας, αγελαδοτροφίας, αιγοπροβατοτροφίας, παραγωγή γάλακτος και τυροκομία, καθώς και προς επαγγελματίες από άλλους συναφείς κλάδους, όπως επιχειρηματικά στελέχη του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα (τομείς παραγωγής, μεταποίησης, εμπορίας και εξαγωγής προϊόντων, εφοδιασμού και υπηρεσιών), αγροτικές οργανώσεις αλλά και άλλες οργανώσεις του τομέα.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την Κα Μαρίνα Πετρίδου στο τηλέφωνο 22 557 778.
Σχετικά Αρχεία:
 20220624_102634.jpg 20220624_102837.jpg 20220624_110723.jpg 20220624_113423.jpg


EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία