Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ανακοινώσεις Μέτρων


ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΕΠΣΑ 1β – ΑΝΑΔΙΑΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 - 21/10/2022 12:01:20 μμ


Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ολοκλήρωσε τις πληρωμές στους δικαιούχους του Μέτρου ΕΠΣΑ 1β Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων για το Οικονομικό έτος 2022.

Η ενίσχυση για το Μέτρο ΕΠΣΑ 1β - Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων, δόθηκε με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της αναδιάρθρωσης και της ποικιλιακής μετατροπής των οινοποιήσιμων αμπελώνων, χρησιμοποιώντας σύγχρονές καλλιεργητικές πρακτικές, με ποικιλίες που παρέχουν μεγαλύτερες ευκαιρίες εμπορικής αξιοποίησης και δυνατότητες παραγωγής.

Στους δικαιούχους καταβλήθηκε το ποσό των €2,110,516.57. Η χρηματοδότηση προήρθε 100% από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλ: 22 557788 ΜΑΡΙΝΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ_______________________________________________
© 2010 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών