Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Μέτρο 6.1 - Ενίσχυση Πρώτης Εγκατάστασης Νέων ΓεωργώνΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Ανακοίνωση Προκήρυξης Μέτρου 6.1
Ανακοίνωση - Διευκρίνιση Μέτρου 6.1 (12/5/2016)
Ανακοίνωση - Διευκρίνιση Μέτρου 6.1 (20/5/2016)
Ανακοίνωση - Διευκρίνιση Μέτρου 6.1 (19/7/2016)
Ανακοίνωση - Διευκρίνιση Μέτρου 6.1 (5/9/2016)
Ανακοίνωση - Διευκρίνιση Μέτρου 6.1 (29/3/2017)
Ανακοίνωση - Διευκρίνιση Μέτρου 6.1 (2/4/2020)
Ανακοίνωση - Διευκρίνιση Μέτρου 6.1 (19/3/2021)

ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Αίτηση Πληρωμής - δεύτερη δόση Μέτρου 6.1
Αίτημα Πληρωμής Μέτρου 6.1
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ / ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΤΡΟΥ


Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών


Αίτηση Συμμετοχής

(Ηλεκτρονική συμπλήρωση)

(Χειρόγραφη συμπλήρωση)

Υδατικές Ανάγκες Καλλιεργειών και Ζώων


Ορεινές Περιοχές


Ενδεικτικές τιμές καλλιεργειών και παραγωγικών ζώων


Κατάλογος Διαπιστευμένων Φορέων
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
Έντυπο υποβολής ένστασης


EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

Dione

Envision

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων