Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Καθεστώς 1.3 - Βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές και επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δάσηΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα'Α ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ανακοίνωση Καθεστώτος 1.3
Ανακοίνωση - Διευκρίνιση Καθεστώτος (23/3/2017)
Ανακοίνωση - Διευκρίνιση Καθεστώτος (28/4/2017)
Ανακοίνωση - Διευκρίνιση Καθεστώτος (25/5/2017)
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών
Αίτηση Συμμετοχής
(ηλεκτρονική συμπλήρωση)
(χειρόγραφη συμπλήρωση)
Αίτηση Πληρωμής
(ηλεκτρονική συμπλήρωση)
(χειρόγραφη συμπλήρωση)
'Β ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ανακοίνωση Καθεστώτος 1.3
Ανακοίνωση παράτασης Καθεστώτος 1.3
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών Καθεστώτος 1.3
Αίτηση Συμμετοχής
(χειρόγραφη συμπλήρωση)
(ηλεκτρονική συμπλήρωση)
Αίτηση Πληρωμής
Συμμετέχοντες


EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία