Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Υπηρεσία Δημοσίων & Διεθνών ΣχέσεωνΠίσω στην Προηγούμενη ΣελίδαΥπεύθυνη: κα. Μαρίνα Πετρίδου

Η Υπηρεσία Δημοσιών και Διεθνών Σχέσεων φροντίζει για την επαρκή και έγκαιρη ενημέρωση του κοινού για κάθε Μέτρο που επιδοτεί ο Οργανισμός. Είναι υπεύθυνη για την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία και τις δημόσιες σχέσεις του Οργανισμού προς υποστήριξη των στρατηγικών του στόχων. Προωθεί την εικόνα του Οργανισμού με συγκροτημένο και συνεπή τρόπο, προωθεί και ενδυναμώνει τις σχέσεις συνεργασίας με τα ΜΜΕ, συνθέτει, διαμορφώνει και διαχειρίζεται τη ροή των πληροφοριών που διοχετεύονται στα ΜΜΕ, παρακολουθεί και αναλύει τη προβολή του Οργανισμού στα ΜΜΕ και λειτουργεί σαν σημείο επικοινωνίας με τα ΜΜΕ.

Επίσης η Υπηρεσία επιβλέπει τη γενική λειτουργία της ιστοσελίδας του Οργανισμού, διοργανώνει δημοσιογραφικές συσκέψεις και μεριμνά για τη συμμετοχή του Οργανισμού σε εκθέσεις και άλλα γεγονότα με στόχο την προβολή του έργου του Οργανισμού και την ενημέρωση των αγροτών. Διοργανώνει συνέδρια του Οργανισμού στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Έχει επίσης την ευθύνη για τη σύνταξη και την επιμέλεια της Ετήσιας Έκθεσης του Οργανισμού που διεκπεραιώνεται κάθε χρόνο και παραδίδετε στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

Dione

Envision

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων