Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Μέτρο 14 - Καλή Διαβίωση των ΖώωνΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ / ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ / ΑΙΤΗΣΗ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δ' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
2021 - 2022
Ε' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
2022
Ενημερωτικό Έντυπο Μέτρου 14
Εγχειρίδιο Εφαρμογής Μέτρου 14
Έντυπο Αίτησης Μέτρου 14
Ανακοίνωση Μέτρου 14
ΜΗΤΡΩΑ ΜΕΤΡΟΥ 14
Δ' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ε' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ
ΟΔΗΓΙΕΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ
ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΗΤΡΩΩΝ
ΜΗΤΡΩΟ Α1
ΜΗΤΡΩΟ Α2
ΜΗΤΡΩΟ Α3
ΜΗΤΡΩΟ Α4.1
ΜΗΤΡΩΟ Α4.2
ΜΗΤΡΩΟ Β1.1
ΜΗΤΡΩΟ Β1.2
ΜΗΤΡΩΟ Β2
ΜΗΤΡΩΟ Β3
ΜΗΤΡΩΟ Γ1
ΜΗΤΡΩΟ Γ2
ΜΗΤΡΩΟ Γ3.α
ΜΗΤΡΩΟ Γ3.β
ΜΗΤΡΩΟ Δ1
ΜΗΤΡΩΟ Δ2
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΤΡΟΥ 14
Δ' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ε' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Έντυπο Αντικατάστασης_1ο Έτος_ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Έντυπο Αντικατάστασης_1ο Έτος_ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Βεβαίωση Ετήσιας Ανασκόπησης Ευημερίας Αιγοπροβάτων
Έντυπο Αντικατάστασης_2ο Έτος_ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Έντυπο Αντικατάστασης_2ο Έτος_ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
_______________________________________________
© 2010 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών