Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


ΚΟΑ 16: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΠΑΝΑΝΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019-2020Πίσω στην Προηγούμενη Σελίδα


Παράρτημα Α_Αίτηση Πρόθεσης Συμμετοχής
Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας - ΚΟΑ 16
Ανακοίνωση
Εγχειρίδιο Εφαρμογής-Ενημέρωσης Αιτητών
Παρουσίαση Φεβρ. 2020 - Φρούτα, Λαχανικά και Γάλα στα σχολεία- ΚΟΑ 16
Αίτηση Ενίσχυσης
Πίνακες Αίτησης Ενίσχυσης Καθεστώτος ΚΟΑ 16.1 - ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 2019-2020
Πίνακας 16 1 1
Πίνακας 16 1 2
Πίνακας 16 1 3
Πίνακας 16 1 4
Πίνακας 16 1 5
Πίνακας 16 1 6
ΚΟΑ16.1 (Φρούτα) Πίνακες Αίτησης Ενίσχυσης 2019-2020
Πίνακες Αίτησης Ενίσχυσης Καθεστώτος ΚΟΑ 16.2 - ΓΑΛΑ 2019-2020
Πίνακας 16 2 1
Πίνακας 16 2 2
Πίνακας 16 2 3
Πίνακας 16 2 4
Πίνακας 16 2 5
Πίνακας 16 2 6
ΚΟΑ16.2 (Γάλα) Πίνακες Αίτησης Ενίσχυσης 2019-2020
Έντυπο Υποβολής Αιτήματος Επανεξέτασης


Ηλεκτρονική Αίτηση

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων