Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ζάχαρη: Τρέχουσες ΑνακοινώσειςΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα

ΤΟΜΕAΣ > Ζάχαρη >> Τρέχουσες Ανακοινώσεις

Αριθμός Ανακοίνωσης
Λεπτομέρειες
07
Σχετικά με την προκήρυξη διαρκούς διαγωνισμού για την περίοδο εμπορίας 2011/2012 για την εισαγωγή ζάχαρης του κωδικού ΣΟ 1701 με μειωμένο δασμό σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1239/2011

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

Dione

Envision

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων