Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
ΠΑΑ 2007-2013Πίσω στην Προηγούμενη Σελίδα

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013


Η έκδοση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013, όπως αυτή εγκρίθηκε από την Επιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης στις 24.10.2007
και αναθεωρήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2012:

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Αναθεωρήθηκε στις 23/02/2012

Παράρτημα 1
Παράρτημα 2
Παράρτημα 3
Παράρτημα 4
Παράρτημα 5
Παράρτημα 6
Παράρτημα 7
Παράρτημα 8
Παράρτημα 9
Παράρτημα 10
Παράρτημα 11

_______________________________________________
© 2010 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών