Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Καθεστώς 8.5 - Επενδύσεις οι οποίες βελτιώνουν την ανθεκτικότητα και την περιβαλλοντική αξία των δασικών οικοσυστημάτωνΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα


Α' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΑΣΗΣ Α
(05/09/2016- 30/12/2016)
Ανακοίνωση Καθεστώτος 8.5
Ανακοίνωση Παράτασης Υποβολής Αιτήσεων Καθεστώτος 8.5
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών Καθεστώτος 8.5
Έντυπο Άιτησης Καθεστώτος 8.5


B' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΑΣΗΣ Α
(30/07/2019 15/10/2019)
Ανακοίνωση παράτασης Καθεστώτων 8.5
Ανακοίνωση Καθεστώτος 8.5
Έντυπο Άιτησης Καθεστώτος 8.5
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών Καθεστώτος


Ηλεκτρονική Αίτηση

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων