Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Καθεστώς 3.1: Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότηταςΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα


Α' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 3.1
Ανακοίνωση Ά' Προκήρυξης
Ανακοίνωση για Αίτημα Πληρωμής 2017
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών Καθεστώτος 3.1
Αίτηση Καθεστώτος 3.1
Αίτημα Πληρωμής Καθεστώτος 3.1 2018

Ανακοίνωση για Αίτημα Πληρωμής 2018
Ανακοίνωση για το έτος πιστοποίησης 2019
Ανακοίνωση για Αιτημα Πληρωμής Παράρτημα VII 2019
Ανακοίνωση για Αίτημα Πληρωμής 2020Β' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 3.1
Ανακοίνωση Β' Προκήρυξης
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών Καθεστώτος 3.1
Αίτηση Καθεστώτος 3.1
Ανακοίνωση για Αίτημα Πληρωμής 2019 - 2020
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών Καθεστώτος 3.1 2019 - 2020


EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

Dione

Envision

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων