Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Προσφορές κάτω από τα όρια


«Διαγωνισμός για Παροχή Υπηρεσιών Δικαστηριακής Εκπροσώπησης σε υποθέσεις Αστικού ή / και Ποινικού Δικαίου, Αρ. ΟΑΠ/ΔΑΠ/01/19/05».
- 27/06/2019 11:05:36 πμ


Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) επιθυμεί όπως συμβληθεί με νομικούς συμβούλους για παροχή υπηρεσιών δικαστηριακής εκπροσώπησης σε υποθέσεις αστικού και ποινικού δικαίου, για περίοδο δύο (2) ετών, με δυνατότητα ανανέωσης της Σύμβασης από την Αναθέτουσα Αρχή, με τους ίδιους όρους, για ακόμα τρία (3) έτη. Οι νομικοί σύμβουλοι δύναται να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα, όπου δύο (2) θα έχουν έδρα τη Λευκωσία, δύο (2) τη Λεμεσό, δύο (2) την Πάφο, ένας (1) τη Λάρνακα – Αμμόχωστο.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις επί της δήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς προτρέπονται να αποταθούν στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στην διεύθυνση: www.capo.gov.cy.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ., το συμπληρωμένο έντυπο δήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών δικαστηριακής εκπροσώπησης σε υποθέσεις αστικού ή / και ποινικού δικαίου, σε κλειστό φάκελο, στο κιβώτιο Προσφορών της Αναθέτουσας Αρχής, στην διεύθυνση Μιχαήλ Κουτσόφτα 20, 2000, Λευκωσία. Το σχετικό έντυπο μπορεί να εξασφαλιστεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής. Παρακαλώ όπως στο φάκελο αναγράφεται «Για Διαγωνισμό Παροχής Υπηρεσιών Δικαστηριακής Εκπροσώπησης σε υποθέσεις αστικού ή / και ποινικού δικαίου, Αρ. ΟΑΠ/ΔΑΠ/01/19/05».

Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια λειτουργό αγορών, κα Έλενα Αντωνίου, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο eantoniou@capo.gov.cy, ή στο τηλέφωνο 22557664.Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Έντυπο Δήλωσης Ενδιαφέροντος.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Αποτελέσματα Διαγωνισμού.pdf


Ηλεκτρονική Αίτηση

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων