Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Κένες Θέσεις


ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - 31/05/2019 12:48:01 μμ


Ο Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για:

  • μία (1) κενή θέση Λειτουργού Αγροτικών Πληρωμών με προσόντα στη Γεωπονία ή άλλο κλάδο της Γεωπονικής Επιστήμης ή/και στην Αγροτική Οικονομική ή/και σε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης που αφορά το Περιβάλλον
  • μία (1) κενή θέση Λειτουργού Αγροτικών Πληρωμών με προσόντα σε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης που αφορά τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές ή/και στην Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και στην Πληροφορική ή/και στην Τεχνολογία του Διαδικτύου ή/και στην Τεχνολογία των Δικτυώσεων
  • μία (1) κενή θέση Λειτουργού Αγροτικών Πληρωμών με προσόντα στα Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law)
  • δύο (2) κενές θέσεις Λειτουργού Αγροτικών Πληρωμών με προσόντα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή/και στη Διεύθυνση (Management Science) ή/και στη Δημόσια Διοίκηση ή/και στα Οικονομικά ή/και στη Λογιστική (περιλαμβανομένου του προσόντος του Μέλους του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου) ή/και στα Χρηματοοικονομικά ή/και στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού

Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τις 21 Ιουνίου 2019. Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλώ δείτε τα πιο κάτω αρχεία.Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Αίτηση για Διορισμό στον ΚΟΑΠ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Αποδεκτά τεκμήρια για γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Προκήρυξη 2 θέσεων Λειτουργού με προσόντα στη Διοίκηση, Οικονομικά, Λογιστική κ.λπ..pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Προκήρυξη θέσης Λειτουργού με προσόντα Πληροφορικής.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Προκήρυξη θέσης Λειτουργού με προσόντα στα Νομικά.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Προκήρυξη θέσης Λειτουργού με προσόντα στη Γεωπονία, Αγροτική Οικονομική, Περιβάλλον.pdf


Ηλεκτρονική Αίτηση

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων