Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Νέα & Εκδηλώσεις


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ-ΕΠΣΑ 1β- 2019 - ΜΕΤΡΟ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 - 18/10/2019 12:00:02 μμΟ Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ολοκλήρωσε τις πληρωμές στους δικαιούχους του Μέτρου 1β -Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων για το Οικονομικό έτος 2019.

Η ενίσχυση για το Καθεστώς 1β. - Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων δόθηκε με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της αναδιάρθρωσης και της ποικιλιακής μετατροπής των οινοποιήσιμων αμπελώνων χρησιμοποιώντας σύγχρονές καλλιεργητικές πρακτικές με ποικιλίες που παρέχουν μεγαλύτερες ευκαιρίες εμπορικής αξιοποίησης και δυνατότητες παραγωγής.

Στους δικαιούχους καταβλήθηκε το ποσό των €2,120,764.93. Η χρηματοδότηση προήρθε 100% από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ηλεκτρονική Αίτηση

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων