Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Μέτρο 6.1 - Ενίσχυση Πρώτης Εγκατάστασης Νέων ΓεωργώνΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Ανακοίνωση Προκήρυξης Μέτρου 6.1
Ανακοίνωση - Διευκρίνιση Μέτρου 6.1 (12/5/2016)
Ανακοίνωση - Διευκρίνιση Μέτρου 6.1 (20/5/2016)
Ανακοίνωση - Διευκρίνιση Μέτρου 6.1 (19/7/2016)
Ανακοίνωση - Διευκρίνιση Μέτρου 6.1 (5/9/2016)
Ανακοίνωση - Διευκρίνιση Μέτρου 6.1 (29/3/2017)
Ανακοίνωση - Διευκρίνιση Μέτρου 6.1 (2/4/2020)

ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Αίτημα Πληρωμής Μέτρου 6.1
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ / ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΤΡΟΥ


Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών


Αίτηση Συμμετοχής

(Ηλεκτρονική συμπλήρωση)

(Χειρόγραφη συμπλήρωση)

Υδατικές Ανάγκες Καλλιεργειών και Ζώων


Ορεινές Περιοχές


Ενδεικτικές τιμές καλλιεργειών και παραγωγικών ζώων


Κατάλογος Διαπιστευμένων Φορέων
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
Έντυπο υποβολής ένστασης


Ηλεκτρονική Αίτηση

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων