Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων


Β' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΡΟΥ 9 - ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ - 10/12/2019 13:52:40


Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020) σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, ανακοινώνει τη δεύτερη προκήρυξη του Μέτρου 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών».

Μέσω του Μέτρου παρέχεται κατ’ αποκοπή οικονομική ενίσχυση σε ετήσιες δόσεις στις Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών οι οποίες έτυχαν αναγνώρισης από την Αρμόδια Αρχή (Διευθύντρια Τμήματος Γεωργίας) μετά την 1η Ιανουαρίου 2018. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Μέτρου 9 ανέρχεται στα €3.000.000.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από την Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2019 μέχρι την Παρασκευή, 10 Απριλίου 2020 στα Κεντρικά Γραφεία του ΚΟΑΠ.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις πρόνοιες του Μέτρου περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο Εφαρμογής – Ενημέρωσης Αιτητών που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 www.paa.gov.cy και του ΚΟΑΠ www.capo.gov.cy
Ηλεκτρονική Αίτηση

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων