Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ανακοινώσεις Μέτρων


ONLINE EVENT - PAVING THE WAY FOR ADVANCED AND MODERNIZED COMMON AGRICULTURAL POLICY AREA- BASED MONITORING - 19/11/2020 12:20:12 μμ


Date & Time

Thu, December 3, 2020
1:00 PM – 2:00 PM EET

About this Event

The Webinar aims to bring together different actors from European Paying Agencies (both, Member States and Candidate States) as well as other relevant stakeholders attempting to foster advice, knowledge and innovation in agriculture, who are open to transform this sector and move towards a new era through the use of Earth Observation based solutions for modernizing Common Agricultural Policy (CAP) area-based monitoring. The Webinar will demonstrate how DIONE Toolbox could enhance the current operational workflows, delivering the clear economic value to key targeted customers and aiming to lower administrative and operational costs to 30% of the current ones related to CAP area-based compliance checks and assessment of respective environmental impacts.Σχετικά Αρχεία:

_______________________________________________
© 2010 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών