Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων


ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ - 17/09/2020 01:39:51 μμ


«Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών, στα πλαίσια των υποχρεώσεων του που προκύπτουν από τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, έχει ετοιμάσει και διαθέτει ανοικτά στο διαδίκτυο Γεωγραφικά Δεδομένα που αφορούν το Μητρώο Αγροτεμαχίων, δηλώσεις καλλιεργειών καθώς και δηλώσεις καλλιεργειών σε περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος όπως περιοχές οικολογικής εστίασης, μειονεκτικές περιοχές κοκ.

Ο πίνακας με τις διαθέσιμες πληροφορίες φαίνεται πιο κάτω:


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 2019
ΔΕΝΤΡΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΤΟΣ 2019
ΖΩΝΕΣ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΤΟΣ 2019
ΤΕΜΑΧΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΤΟΣ 2019
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ LPIS
ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ LPIS
ΚΑΛΥΨΗ ΓΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΚΑΛΥΨΗ ΓΗΣ ΔΕΝΤΡΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΚΑΛΥΨΗ ΓΗΣ ΖΩΝΕΣ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλ.: 22 557777
Ηλεκτρονική Αίτηση

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

Dione

Envision

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων