Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Προσφορές κάτω από τα όρια


«Διαγωνισμός για Παροχή Υπηρεσιών Δικαστηριακής Εκπροσώπησης σε υποθέσεις Αστικού ή / και Ποινικού Δικαίου, Αρ. ΟΑΠ/ΔΑΠ/01/19/05».
- 27/06/2019 11:05:36 πμ


Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) επιθυμεί όπως συμβληθεί με νομικούς συμβούλους για παροχή υπηρεσιών δικαστηριακής εκπροσώπησης σε υποθέσεις αστικού και ποινικού δικαίου, για περίοδο δύο (2) ετών, με δυνατότητα ανανέωσης της Σύμβασης από την Αναθέτουσα Αρχή, με τους ίδιους όρους, για ακόμα τρία (3) έτη. Οι νομικοί σύμβουλοι δύναται να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα, όπου δύο (2) θα έχουν έδρα τη Λευκωσία, δύο (2) τη Λεμεσό, δύο (2) την Πάφο, ένας (1) τη Λάρνακα – Αμμόχωστο.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις επί της δήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς προτρέπονται να αποταθούν στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στην διεύθυνση: www.capo.gov.cy.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ., το συμπληρωμένο έντυπο δήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών δικαστηριακής εκπροσώπησης σε υποθέσεις αστικού ή / και ποινικού δικαίου, σε κλειστό φάκελο, στο κιβώτιο Προσφορών της Αναθέτουσας Αρχής, στην διεύθυνση Μιχαήλ Κουτσόφτα 20, 2000, Λευκωσία. Το σχετικό έντυπο μπορεί να εξασφαλιστεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής. Παρακαλώ όπως στο φάκελο αναγράφεται «Για Διαγωνισμό Παροχής Υπηρεσιών Δικαστηριακής Εκπροσώπησης σε υποθέσεις αστικού ή / και ποινικού δικαίου, Αρ. ΟΑΠ/ΔΑΠ/01/19/05».

Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια λειτουργό αγορών, κα Έλενα Αντωνίου, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο eantoniou@capo.gov.cy, ή στο τηλέφωνο 22557664.Σχετικά Αρχεία:

_______________________________________________
© 2010 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών