Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ 2022 - 19/10/2022 10:40:38 πμ


Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών ανακοινώνει πως η περίοδος υποβολής τροποποιήσεων στην Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων, οι οποίες είχαν καταληκτική ημερομηνία την 20η Οκτωβρίου 2022, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Μέρος Ε’ του Εγχειριδίου Εφαρμογής Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων - Ενημέρωση Αιτητή στα σημεία:

· Τροποποιήσεις στοιχείων στην Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων
· Ανάκληση Μέρους ή Ολόκληρης της Ενιαίας Αίτησης

παρατείνεται μέχρι την 30η Οκτωβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε το Εγχειρίδιο Εφαρμογής Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων – Ενημέρωση Αιτητή 2022 στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.capo.gov.cy ή να αποταθείτε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη στο 77771999 καθώς και στα κατά τόπους Επαρχιακά / Περιφερειακά Γραφεία ΚΟΑΠ.


Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλ: 22 557788 ΜΑΡΙΝΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ
EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία