Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων


2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 8.1 - ΔΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΑΣΩΔΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ - 15/04/2019


Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020), σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών και το Τμήμα Δασών, ανακοινώνουν τη δεύτερη προκήρυξη του Καθεστώτος 8.1 «Δάσωση και δημιουργία δασωδών εκτάσεων».

Το Καθεστώς αποσκοπεί στη δημιουργία δασών και δασωδών εκτάσεων σε γεωργικές και μη γεωργικές εκτάσεις οι οποίες βρίσκονται σε υψόμετρο μέχρι 900 μέτρα. Μέσω του Καθεστώτος καλύπτεται το κόστος εγκατάστασης και συντήρησης της δασικής φυτείας καθώς και η ετήσια πριμοδότηση ως αντιστάθμισμα της απώλειας γεωργικού εισοδήματος. Δικαιούχοι είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ενώσεις τους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί στο πλαίσιο της δεύτερης προκήρυξης του Καθεστώτος, ανέρχεται στις €220.000 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τις 15 Απριλίου μέχρι τις 15 Μαΐου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το σχετικό Εγχειρίδιο Εφαρμογής – Ενημέρωση Αιτητών και το Έντυπο Αίτησης από τις ιστοσελίδες του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (www.paa.gov.cy), του ΚΟΑΠ (www.capo.gov.cy) και του Τμήματος Δασών (http://www.moa.gov.cy/forest).

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στους πιο κάτω Δασικούς Σταθμούς:
Ηλεκτρονική Αίτηση

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων