Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΟΑΠΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα«Από τις 22/12/2020, ο ΚΟΑΠ παραλαμβάνει και εξετάζει αιτήματα πρόσβασης σε πληροφορίες που βρίσκονται στην κατοχή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημοσίου Τομέα Νόμου του 2017 (184(Ι)/2017). Ο ΚΟΑΠ δύναται να επιβάλει τέλος παροχής των ζητούμενων πληροφοριών.»

Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΟΑΠ (File Size:146,69Kb)

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

Dione

Envision

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων