Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Νέα & Εκδηλώσεις


ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ (Μέτρο 10) - 04/05/2022 11:59:21 πμ


Ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών κ. Ανδρέας Κυπριανού, βρίσκεται στην ευχάριστή θέση να ανακοινώσει ότι έχει ξεκινήσει την καταβολή των επιδοτήσεων που αφορούν τα Αγροπεριβαλλοντικά Καθεστώτα (Μέτρο 10) για το έτος 2021.

Συγκεκριμένα, στις 17 Ιανουαρίου 2022 εμβάστηκαν συνολικά €2,722,206.88 στους λογαριασμούς 4600 αιτητών, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η επεξεργασία των υπόλοιπων αιτήσεων ώστε σύντομα να καταβληθεί η σχετική επιδότηση σε όλους του δικαιούχους που μετέχουν στα Αγροπεριβαλλοντικά Καθεστώτα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.


Ο κος. Κυπριανού αναφέρει επίσης ότι βασικός στρατηγικός πυλώνας του Οργανισμού, είναι η υποστήριξη του ίδιου του αγρότη, του κάθε αιτητή αγροτικών επιδοτήσεων ξεχωριστά αλλά και στο σύνολό τους, γι’ αυτό το προσωπικό του Οργανισμού βρίσκεται πάντα δίπλα στους αγρότες προς αποφυγή οποιωνδήποτε λαθών που οδηγούν σε καθυστερήσεις ή και ποινές.

Ο Οργανισμός είναι αποφασισμένος να παράσχει κάθε δυνατή και νόμιμη βοήθεια προς τον Κύπριο Αγρότη, ώστε ο στόχος της μηδενικής απώλειας Ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων να τύχει πλήρους υλοποίησης. Παράλληλα πρέπει να τονισθεί ότι βασικό μέλημα του Οργανισμού είναι οι έγκυρες και έγκαιρες πληρωμές.
EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία