Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΡΟΥ 08: «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ
ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ" - 01/08/2019 03:01:31 μμ


Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών και το Τμήμα Δασών ανακοινώνουν ότι τα πιο κάτω Καθεστώτα προκηρύσσονται ως ακολούθως:

Καθεστώς
Περίοδος υποβολής αιτήσεων
Προϋπολογισμός

8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων»
30 Ιουλίου – 15 Οκτωβρίου 2019
750.000
8.5 «Επενδύσεις οι οποίες βελτιώνουν την ανθεκτικότητα και την περιβαλλοντική αξία των δασικών οικοσυστημάτων»
30 Ιουλίου – 15 Οκτώβριου 2019
1.262.000

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Δασών και στις ιστοσελίδες του ΠΑΑ 2014-2020 www.paa.gov.cy, του ΚΟΑΠ www.capo.gov.cy και του Τμήματος Δασών http://www.moa.gov.cy/fd.


Δασικός Σταθμός
Διεύθυνση
Τηλέφωνα επικοινωνίας
Αθαλάσσας
Δασική Περιφέρεια Λευκωσίας /Λάρνακας/Αμμοχώστου
Λουκή Ακρίτα 26, 1414, Λευκωσία
22 403748
22 542944
24 723432
Λάρνακας (Ριζοελιά)
Δασικός Σταθμός Λάρνακας
Φανερωμένης 60, 6025
24 304655
Λεμεσού
Δασικός Σταθμός Λεμεσού
Οδός Κοροίβου
3112 Λεμεσός
25 872305
25 952120
22 852727
Πάφου / Γεροσκήπου
Νέα Κυβερνητικά Κτήρια Πάφου
Συγκρότημα Ε, 3ος Όροφος
26 804607
26 804608
Ηλεκτρονική Αίτηση

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων