Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ - Ά ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΑ 2014 - 2020Πίσω στην Προηγούμενη Σελίδα


Το Τμήμα Γεωργίας δέχεται αιτήσεις για εκδήλωση ενδιαφέροντος φυσικών και νομικών προσώπων με σκοπό τη διαπίστευσή τους ως Φορέων για την ετοιμασία αιτήσεων για τη δεύτερη προκήρυξη του Καθεστώτος 4.1.


Παράταση υποβολής αιτήσεων για τη Διαπίστευση Φυσικών και Νομικών Προσώπων για την ετοιμασία σχεδίων βελτίωσης της προκήρυξης
του Καθεστώτος 4.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 μέχρι και την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019

_______________________________________________
© 2010 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών