Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2019 ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ,ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ - 21/03/2019 09:13:06 πμΟ Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) ενημερώνει ότι με προκήρυξη ημερομηνίας 15.1.2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει την έναρξη υποβολής προτάσεων για Επιχορηγήσεις για Ενέργειες Ενημέρωσης και Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στην Εσωτερική Αγορά και στις Τρίτες Χώρες για προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα Προγράμματα που υποβάλλονται, χωρίζονται σε «Απλά», όπου οργάνωση ή/και οργανώσεις από ένα Κράτος-μέλος υποβάλλει/λουν Πρόταση και σε «Πολυπρογράμματα» όπου υποβάλλεται Πρόταση από κοινού, από οργανώσεις από περισσότερα του ενός Κράτους-μέλους.

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 16 Απριλίου 2019 στις 17:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος προτάσεων στη διεύθυνση:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Πριν την υποβολή πρότασης παρακαλώ δείτε τους σχετικούς συνδέσμους (links):

1. Αναζήτηση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/agrip

2. Δημιουργία λογαριασμού για την υποβολή πρότασης:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/
beneficiary-register

3. Καταχώριση όλων των εταίρων μέσω του μητρώου δικαιούχων:

http://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/
beneficiary-registerΕπικοινωνία

Για ερωτήσεις σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Υποστήριξης της Υπηρεσίας Πληροφορικής που δημιουργήθηκε για τον σκοπό αυτό μέσω της διαδικτυακής πύλης για τους συμμετέχοντες:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks

Για ερωτήσεις που δεν αφορούν την ηλεκτρονική υποβολή, είναι στη διάθεση σας το Γραφείο Υποστήριξης του Chafea: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu. Η προθεσμία για την υποβολή ερωτήσεων λήγει στις 2.4.2019, στις 17:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης).
Οι απαντήσεις στις σχετικές ερωτήσεις θα δημοσιευτούν στον δικτυακό τόπο του Chafea http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html έως τις 9.4.2019 17:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

Για πληροφορίες μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον ΚΟΑΠ στα τηλέφωνα
22 557723/ 690 και στην ιστοσελίδα www
.capo.gov.cy.
Ηλεκτρονική Αίτηση

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων