Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων


ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019
- 13/03/2019 09:45:23 πμ
Ο ΚΟΑΠ ανακοινώνει την έναρξη της νέας περιόδου Υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων 2019 ως ακολούθως:

Υποβολή Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων
18/03/2019 - 18/04/2019
Υποβολή Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων με ποινή
19/04/2019 - 14/05/2019
Τελευταία ημερομηνία τροποποιήσεων στις αιτήσεις
31/05/2019

Η Υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων (Σύστημα EAS) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eas.capo.gov.cy

Στην Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

ΜΕΤΡΑ ΑΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ:
§ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
§ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΩΝ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
§ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔ. ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΚΡΗ ΖΩΝΗ
§ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΩΦΕΛΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (GREENING)
ΜΕΤΡΟ 10: ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ-ΠΑΑ
§ 10.1.1 Α Αποκλεισμός της χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων στα φυλλοβόλα

§ 10.1.1 Β Αποκλεισμός της χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων στις ελιές
§ 10.1.1 Γ Αποκλεισμός της χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων στα εσπεριδοειδή
§ 10.1.1 Δ Αποκλεισμός της χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων σε καλλιέργειες του παραδοσιακού τοπίου
§ 10.1.1 Ε & Ζ Αποκλεισμός της χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων στα αμπέλια και Πυροπροστατευτικοί χειρισμοί
§ 10.1.2 Α Εφαρμογή αμειψισποράς στην καλλιέργεια της πατάτας
§ 10.1.2 Β1 & Β2 Εφαρμογή αμειψισποράς στην καλλιέργεια των σιτηρών
§ 10.1.3 Α Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στην καλλιέργεια της πατάτας
§ 10.1.3 Β Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στην καλλιέργεια των εσπεριδοειδών
§ 10.1.4 Διατήρηση περιβαλλοντικά φιλικών γεωργικών πρακτικών στην καλλιέργεια της μπανάνας
§ 10.1.6 Προστασία φυσικής βλάστησης και χαρακτηριστικών του τοπίου, για σκοπoύς βιοποικιλότητας και μείωσης της διάβρωσης
§ 10.1.7 Συντήρηση υφιστάμενων ξερολιθιών εντός αγροτεμαχίων
§ 10.1.8 Διατήρηση και βιώσιμη χρήση σε παραδοσιακές ποικιλίες αμπέλου
§ 10.1.10 Διαχείριση μελισσοσμηνών με σκοπό τη διατήρηση αρμονικής συνύπαρξης με εντομοφάγα πτηνά
§ 10.1.11 Α Περιβαλλοντικές Δράσεις σε περιοχές υψηλής φυσικής αξίας – Σιτηρά
§ 10.1.11 Β Περιβαλλοντικές Δράσεις σε περιοχές υψηλής φυσικής αξίας – Δενδρώδεις
§ 10.1.11 Γ Διαχείριση της βλάστησης σε φυσικούς βοσκότοπους εντός των περιοχών υψηλής φυσικής αξίας (Νέο)
§ 10.1.12 Εθελοντικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης εχθρών και ασθενειών στα αμπέλια
§ 10.1.13 Εφαρμογή πυροπροστατευτικών χειρισμών σε παραδασόβιες εκτάσεις με σιτηρά
ΜΕΤΡΟ 11: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΠΑΑ)
§ 11.1 Μετατροπή από τη συμβατική στη βιολογική γεωργία και 11.2 Ανάπτυξη της βιολογικής γεωργία
ΜΕΤΡΟ 12: ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ NATURA 2000 ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΑ
§ 12.1.1 Διατήρηση ασυγκόμιστης παραγωγής σε γεωργικές και δασικές περιοχές Natura 2000 και περιοχές συνεκτικότητας
§ 12.1.2 Διαχείριση Βοσκοτόπων
ΜΕΤΡΟ 13: ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ (ΠΑΑ)

Δεν είναι δυνατή η ένταξη νέων αιτητών στα Μέτρα 10 και 11.
Τα Μέτρα 12 και 13 προκηρύσσονται σε ετήσια βάση και είναι δυνατή η ένταξη αιτητών κατά το έτος 2019.

Παρέχεται η δυνατότητα σε ιδιοκτήτες τεμαχίων που δεν είναι αιτητές του ΚΟΑΠ, να αποτρέψουν την επιδότηση τεμαχίων τους σε άλλο πρόσωπο χωρίς τη συγκατάθεσή τους, μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας, που για την ενεργοποίηση της, θα πρέπει όσοι επιθυμούν να απευθυνθούν στον ΚΟΑΠ.

Χαλίτικα ή Τ/Κ τεμάχια που δηλώνονται στην ΕΑΕΕ, θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από μίσθωση / άδειας χρήσης γης ή από σχετική αίτηση διάθεσης αυτής, προς την Αρμόδια Υπηρεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Οργανισμού www.capo.gov.cy ή να αποταθείτε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη στο 77771999.
Ηλεκτρονική Αίτηση

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων