Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ανακοινώσεις Μέτρων


ΜΕΤΡΟ ΕΠΣΑ 1β – ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ
2020 - 2021 - 27/11/2020 10:55:38 πμ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
(ΕΠΣΑ) 2019 – 2023


O Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών και το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνουν ότι από 1η Δεκεμβρίου 2020, στα πλαίσια εφαρμογής του Μέτρου ΕΠΣΑ 1β, αρχίζει η παραλαβή των αιτήσεων για τις ακόλουθες δράσεις:
ΕΠΣΑ 1β.1: Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων Οινοπαραγωγής
ΕΠΣΑ 1β.2: Δημιουργία Γραμμικού Συστήματος Υποστύλωσης Αμπελώνων Οινοπαραγωγής
ΕΠΣΑ 1β.3: Κατασκευή / Ανακατασκευή Παραδοσιακών Τοίχων Ξηρολιθιάς σε Αμπελώνες Οινοπαραγωγής,
οι οποίες τίθενται σε εφαρμογή με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1149 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1150.

Δικαίωμα ένταξης στις πιο πάνω δράσεις του Μέτρου ΕΠΣΑ 1β έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιοκτήτης, νόμιμος ενοικιαστής/διαχειριστής τεμαχίου γης καλλιεργημένου με αμπέλι ή αμπελώνα και υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω πρόσωπα είναι κάτοχοι αμπελοτεμαχίων, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο όνομά τους στο Αμπελουργικό Μητρώο πριν την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο Μέτρο.

Η ημερομηνία λήξης παραλαβής των αιτήσεων είναι η 14η Δεκεμβρίου 2020.

Η αίτηση συμμετοχής συμπληρώνεται και υποβάλλεται μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (ΑΡΙΑΔΝΗ) στην ιστοσελίδα https://eservices.cyprus.gov.cy

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωσης Αιτητών από την ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας www.moa.gov.cy και του ΚΟΑΠ www.capo.gov.cy.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα ακόλουθα τηλέφωνα: 25803921, 25803922, 26804587._______________________________________________
© 2010 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών