Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ανακοινώσεις Μέτρων
- 21/10/2021 ΜΕΤΡΟ 5 - ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΩΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΡΔΕΥΟΥΝ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19
- 28/09/2021 Η ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΠ
- 27/07/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021
- 22/07/2021 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 3.2 "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ"
- 22/07/2021 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 16.4 "ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ"
- 07/07/2021 Ο ΚΟΑΠ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
- 24/06/2021 ΜΕΤΡΟ 3.1:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 2020
- 24/06/2021 ΜΕΤΡΟ 3.1:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Β' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 2019-2020
- 24/06/2021 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ 4.1 και 6.1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
- 09/06/2021 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ B’ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 3.2 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ»
- 21/05/2021 ΜΕΤΡΟ 21 - ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19
- 14/05/2021 Β' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 3.2 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ»
- 14/05/2021 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΜΕΤΡΟΥ 21 "ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19" - ΔΡΑΣΗ: ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΝΟΥ ΒΑΣΗ "ΚΟΥΜΑΝΔΑΡΙΑ''
- 28/04/2021 "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 10.1.9 «ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΦΥΛΩΝ ΖΩΩΝ»


Αρχείο Ανακοινώσεις Μέτρων

_______________________________________________
© 2010 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών