Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Προσφορές κάτω από τα όρια
- 30/10/2019 «Διαγωνισμός για προμήθεια και συντήρηση ενός επιβατικού οχήματος με κίνηση στους (τέσσερις) 4 τροχούς (SUV), Αρ. ΟΑΠ/ΠΕΟ/01/19/08».
- 25/09/2019 «Διαγωνισμός για Προμήθεια φορητών δεκτών Παγκόσμιου Συστήματος Δορυφορικής Πλοήγησης (GNSS) χειρός για τις ανάγκες του ΚΟΑΠ, Αρ. ΟΑΠ/GNSS/01/19/07».


Αρχείο Προσφορών κάτω από τα όρια

_______________________________________________
© 2010 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών