Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Προσφορές κάτω από τα όρια
- 31/07/2019 «Διαγωνισμός για Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού, Αρ. ΟΑΠ/ΠΜΕ/01/19/06».
- 27/06/2019 «Διαγωνισμός για Παροχή Υπηρεσιών Δικαστηριακής Εκπροσώπησης σε υποθέσεις Αστικού ή / και Ποινικού Δικαίου, Αρ. ΟΑΠ/ΔΑΠ/01/19/05».
- 21/06/2019 «Διαγωνισμός για Παροχή Καθαριστικών Υπηρεσιών για τα κτήρια του ΚΟΑΠ στην Λευκωσία, Αρ. ΟΑΠ/ΚΑΥ/01/19/02»


Αρχείο Προσφορών κάτω από τα όρια

_______________________________________________
© 2010 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών