Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Προσφορές κάτω από τα όρια
- 21/10/2021 «Διαγωνισμός Παροχή Ασφαλιστικών Υπηρεσιών, Αρ. ΟΑΠ/ΠΑΥ/01/21/01».
- 07/10/2021  «Διαγωνισμός για Αναβάθμιση και Συντήρηση των Συστημάτων Πυρόσβεσης στους χώρους εξυπηρετητών των Κεντρικών Γραφείων και Ιφιγενείας, Αρ. ΟΑΠ/ΑΣΠ/01/21/03»
- 15/06/2021 «Διαγωνισμός για Διοργάνωση Ε’ Φεστιβάλ Αγροτικού Πολιτισμού, Αρ. ΟΑΠ/ΑΠΦ/05/21/01».
- 15/06/2021


Αρχείο Προσφορών κάτω από τα όρια

_______________________________________________
© 2010 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών