Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Νέα & Εκδηλώσεις


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΑΠ ΜΕ ΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ (ΥΠΟΥΡΓΟ) ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΩΝ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΙΔΟΒΙΝΑΣ - 23/05/2019 02:39:12 μμ


Δελτίο ΤύπουΚΟΑΠ23 ΜΑΙΟΥ 2019


Συνάντηση Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών με τον Γραμματέα (Υπουργό) Γεωργίας, Διαχείρισης Υδάτων και Δασών της Σερβικής Αυτόνομης Επαρχίας της Βοϊβοδίνας


Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών πραγματοποίησε σήμερα συνάντηση στα κεντρικά γραφεία του, με τον Γραμματέα (Υπουργό) Γεωργίας, Διαχείρισης Υδάτων και Δασών της Σερβικής Αυτόνομης Επαρχίας της Βοϊβοδίνας. Την Σερβική αντιπροσωπεία συνόδευαν Λειτουργοί του Τμήματος Γεωργίας, όπου παρακάθισαν όλοι μαζί σε σύσκεψη.

Η συνάντηση διεξάχθηκε σε φιλικό και θερμό κλίμα και εξεφράσθηκε η επιθυμία συναντήσεων και συνεργασίας μεταξύ της Βοϊβοδίνας και Κύπρου. Έγινε παρουσίαση από μέρους του Οργανισμού σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του, την δομή του ΚΟΑΠ, τον τρόπο πληρωμών και εκταμιεύσεων των κονδυλίων από την Ε.Ε.

Τέλος, ο Βοηθός Επίτροπος ανάφερε ότι ο ΚΟΑΠ θα βρίσκεται δίπλα στην Σερβική Αντιπροσωπεία για οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί λόγω και της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας του Οργανισμού Πληρωμών της Κύπρου.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στην ιστοσελίδα www.capo.gov.cy ή στο τηλ. 22 557777 – Κα. Μαρίνα Πετρίδου.

Σχετικά Αρχεία:
 20190523_120530.jpg 20190523_120518.jpg


Ηλεκτρονική Αίτηση

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων