Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Νέα & Εκδηλώσεις


ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 - 05/12/2019 11:42:07 πμ


Επιδοτήσεις Άμεσων Πληρωμών του έτους 2019 που θα παραχωρηθούν εντός Δεκεμβρίου 2019.

Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία καθορίζει ως ελάχιστον χρονικό όριο έναρξης παραχώρησης των εν λόγω ενισχύσεων την 1ην Δεκεμβρίου και ο Οργανισμός έχει ήδη εκδώσει τις πρώτες πληρωμές και τις έχει προωθήσει στα τραπεζικά ιδρύματα, συμμορφούμενος με την εν λόγω νομοθετημένη διάταξη.

Οι Κύπριοι Αγρότες θα λάβουν στο σύνολο τους τις εκταρικές επιδοτήσεις πριν τα Χριστούγεννα όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι υπερβολή να διατυπώσουμε ότι κανένας άλλος Ευρωπαίος Αγρότης δεν θα λάβει νωρίτερα τις ενισχύσεις αυτές από ότι οι Κύπριοι Αγρότες. Ο Οργανισμός μας δικαιούται να υπερηφανεύεται για αυτήν πρωτιά ανάμεσα στις χώρες τις Ε.Ε. Τα ποσά που θα καταβληθούν ανέρχονται στα περίπου στα €45M σε περίπου 33Κ αγροτικές οικογένειες. Επιπρόσθετα θα παραχωρηθούν άλλα €6Μ σε περίπου 27Κ αγρότες που κατοικούν σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα. Δηλαδή θα διατεθούν 51-52εκατ στις Εκταρικές.
Παράλληλα, ο Οργανισμός συνεχίζει την προσπάθεια του ώστε οι ενισχύσεις στους αιγοπροβατοτρόφους που αφορούν το έτος 2019, να καταβληθούν εντός του έτους, δηλαδή και αυτές πριν τα Χριστούγεννα. Είναι η πρώτη χρονιά που φαίνεται ότι αυτός ο στόχος, που να σημειωθεί ότι τα προηγούμενα χρόνια φάνταζε άπιαστο όνειρο, θα καταφέρομε να παραχωρήσουμε περίπου €3,6Μ σε περίπου 2000 αιγοπροβατοτρόφους για περίπου 400Κ αμνοερίφια. Ωστόσο, αυτό που θα δώσει πραγματική βελτίωση στο μέτρο και θα προστατέψει κατά ουσιαστικό τρόπο τα συμφέροντα των αιγοπροβατοτρόφων μας είναι η εισαγωγή της διενέργειας απογραφών ζωικού πληθυσμού με τη χρήση σαρωτή. Και στο τομέα αυτό έχει γίνει πρόοδος και ήδη οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες διενεργούν σειρά ενημερωτικών συγκεντρώσεων για ενημέρωση και εκπαίδευση των αιγοπροβατοτρόφων. Στα πλαίσια των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων, που να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί οι επιδοτήσεις των ετών 2015-2017 στο σύνολο τους, ενώ για το έτος 2018 σε ποσοστό πέραν του 85% των συμμετεχόντων έχουν λάβει τις σχετικές επιδοτήσεις. Στους πρώτους 11 μήνες του έτους 2019 καταβλήθηκαν περίπου €8,5Μ που αφορούν περί τους 8000 αιτητές.
Όσον αφορά τη Βιολογική Γεωργία έχουν παραχωρηθεί στο σύνολο τους οι επιδοτήσεις που αφορούν τα έτη 2015-2017 ενώ οι αιτήσεις του έτους 2018 έχουν πληρωθεί σε ποσοστό που ξεπερνά το 75%. Μέχρι σήμερα και εντός του 2019 έχει παραχωρηθεί το ποσό των €3,5Μ σε 1100 βιοκαλλιεργητές.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΑΓΟΡΑΣ
2η Προκήρυξη Καθεστώτος 4.1
Μέσω του Καθεστώτος παρέχεται ενίσχυση για επενδύσεις σε γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται μεταξύ 40% - 70% της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης. Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει στις €300.000 (€400.000 για νέους γεωργούς).

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί στο πλαίσιο της δεύτερης προκήρυξης ανέρχεται στα €10.000.000 και κατανέμεται ως ακολούθως:

Κατηγορία Α – Μικρές Επενδύσεις στις Ορεινές Περιοχές (€2.000.000)

Κατηγορία Β – Μεγάλες επενδύσεις ειδικού σκοπού (€8.000.000)
Β1. Αιγοπροβατοτροφία (€5.000.000)

Β2. Προωθούμενες δράσεις ειδικού σκοπού (€3.000.000)
- Ομαδικές μονάδες αφαλάτωσης
- Διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων
- Μετακίνηση οχληρών υποστατικών


Πρώτη προκήρυξη Καθεστώτος 4.1-Συνεχίζονται κανονικά οι πληρωμές των αιτητών που έχουν εγκριθεί μέσω της πρώτης προκήρυξης του Καθεστώτος. Μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί €12 εκ. που αφορούν σε 80 αιτήσεις. Στα επενδυτικά μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης έχουν παραχωρηθεί τον τελευταίο χρόνο ποσά περίπου €13,5 εκ και το σημαντικό είναι ότι ο Οργανισμός έχει δημιουργήσει τις υποδομές επεξεργασίας των αιτήσεων και η ροή διενέργειας των πληρωμών έχει θεμελιωθεί. Συνολικά για όλα τα Επενδυτικά Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Κύπρου 2014 – 2020 παραχωρήθηκαν €43 εκ. Στα μέτρα των Κοινών Οργανώσεων Αγοράς έχουν παραχωρηθεί τον τελευταίο χρόνο ποσά της τάξης των €8 εκ. προς όφελος περίπου 1000 αιτητών.

Έλεγχοι
Επίσης κατά το έτος 2019 έχει οριστικοποιηθεί ο έλεγχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούσε τις επιδοτήσεις αιγοπροβατοτροφίας των ετών 2016 και 2017 με πολύ καλά αποτελέσματα. Να σημειωθεί ότι η πρόοδος που σημειώθηκε στο θέμα ήταν πολύ μεγάλη αφού ένα χρόνο πριν, δηλαδή για το έτος 2015 που αφορούσε τις πληρωμές πριν την ανάληψη των καθηκόντων του σημερινού Επιτρόπου και Βοηθού Επιτρόπου, το πρόστιμο που πλήρωσε η Κύπρος ανήλθε περίπου στο €1Μ.
Πρόοδος έχει σημειωθεί επίσης και στους δύο άλλους μεγάλους ελέγχους που έχει δεχτεί ο Οργανισμός:
1. έλεγχο εκταρικών επιδοτήσεων των ετών 2016 – 2018 και
2. στον έλεγχο «ομπρέλα» που αφορούσε όλες τις επιδοτήσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και των Κοινών Οργανώσεων Αγοράς των ετών 2016-2018.
Σχετικά Αρχεία:
 20191205_102043.jpg 20191205_102021.jpg


Ηλεκτρονική Αίτηση

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων