Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Νέα & Εκδηλώσεις


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ- ΕΠΣΑ – ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019
- 18/10/2019 11:50:46 πμ
Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές στους δικαιούχους του Εθνικού Προγράμματος Στήριξης του Αμπελοοινικού Τομέα για το οικονομικό έτος 2019, συνολικού ύψους €4.646.000,00.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα:


α) Προώθηση οίνων


β) Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων


γ) Ασφάλιση της συγκομιδής ·


δ) Επενδύσεις στον τομέα του οίνου ·


ε) Καινοτομία στον τομέα του οίνου·


Με την καταβολή του ποσού των €4.646.000,00.στους δικαιούχους, εκταμιεύθηκε το 100% του κονδυλίου που είχε εγκριθεί από την Ε.Ε. για την Κύπρο. Η χρηματοδότηση προήρθε 100% από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ηλεκτρονική Αίτηση

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων