Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων


ΜΕΤΡΟ ΕΠΣΑ 3δ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΑ ΑΜΠΕΛΙΑ
2018-2019» - 24/06/2019 10:33:03 πμ


ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΕΠΣΑ) 2019-2023

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΣΑ 2019 - 2023 ανακοινώνουν την προκήρυξη του Μέτρου ΕΠΣΑ 3δ «Ασφάλεια Συγκομιδής για τα Οινοποιήσιμα Αμπέλια 2018 - 2019». Δικαιούχος για συμμετοχή στο Μέτρο είναι ο Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης (ΟΓΑ) Κύπρου.

Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί από τις 24 Ιουνίου 2019 μέχρι τις 5 Ιουλίου 2019 στα Κεντρικά Γραφεία του ΚΟΑΠ, Μιχαήλ Κουτσόφτα 20, 2000 Λευκωσία.

Το Εγχειρίδιο Εφαρμογής – Ενημέρωση Αιτητών και το Έντυπο Αίτησης διατίθενται στα Κεντρικά γραφεία του ΚΟΑΠ, όπως επίσης και από την ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ www.capo.gov.cy
Ηλεκτρονική Αίτηση

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων