Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων


ΜΕΤΡΟ ΕΠΣΑ 1γ – ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΡΥΓΟΣ ΣΕ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2020 – 2021- ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - 21/04/2021 02:52:20 pm

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
(ΕΠΣΑ) 2019 - 2023

Έχοντας υπόψη τα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού COVID-19, ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών και το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνουν ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Μέτρο ΕΠΣΑ 1γ παρατείνεται μέχρι τις 7 Μαΐου 2021 (11:59 μ.μ).

Κατ’ επέκταση της προαναφερθείσας αλλαγής, παρατείνονται και οι πιο κάτω ενέργειες, ως ακολούθως:

Α/Α
Ενέργεια
Παράταση
1.
Διενέργεια του πράσινου τρύγουΑπό την ημερομηνία της προκαταρτικής έγκρισης της αίτησης μέχρι 09/07/21
2.
Γνωστοποίηση από το Δικαιούχο για την ολοκλήρωση του πράσινου τρύγου Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του πράσινου τρύγου μέχρι 11/07/21

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο Σύστημα «ΑΡΙΑΔΝΗ» δεν χρειάζεται να προχωρήσουν σε ταυτοποίηση των στοιχείων τους. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν είναι εγγεγραμμένος χρήστης στο Σύστημα «ΑΡΙΑΔΝΗ», θα πρέπει να εγγραφεί και η ταυτοποίησή του θα μπορεί να γίνεται από τις 27 Απριλίου 2021 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, μέσω του αρμόδιου προσωπικού του Τμήματος Γεωργίας στα τηλέφωνα: 25803921, 25803922, 25877396, 25877063, 25877490, 26804587.

Διευκρινίζεται ότι, η υποβολή αιτήσεων από τις 8:00π.μ. μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι, κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία (27/4/2021), δεν θα είναι εφικτή.20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

Dione

Envision

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων