Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων


ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΕΠΣΑ) 2019 - 2023
ΜΕΤΡΟ ΕΠΣΑ 1β – ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ 2019 - 2020
- 19/11/2019 02:00:44 μμ


O Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών και το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνουν ότι από τις 20 Νοεμβρίου 2019, αρχίζει στα πλαίσια εφαρμογής του Μέτρου ΕΠΣΑ 1β, η παραλαβή των αιτήσεων για τις ακόλουθες δράσεις:

ΕΠΣΑ 1β.1: ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ
ΕΠΣΑ 1β.2: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ
ΕΠΣΑ 1β.3: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΞΗΡΟΛΙΘΙΑΣ
οι οποίες τίθενται σε εφαρμογή με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1149 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1150.

Δικαίωμα ένταξης στις πιο πάνω δράσεις του Μέτρου ΕΠΣΑ 1β έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες, ενοικιαστές, νόμιμοι διαχειριστές αμπελώνων, που είναι εγγεγραμμένοι στο Αμπελουργικό Μητρώο μέχρι την 4η Νοεμβρίου 2019.

Η ημερομηνία λήξης παραλαβής των αιτήσεων είναι η 3η Δεκεμβρίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών και τα σχετικά έντυπα, από την ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας www.moa.gov.cy και του ΚΟΑΠ www.capo.gov.cy.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία Λεμεσού και Πάφου του Τμήματος Γεωργίας. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα πιο κάτω τηλέφωνα και διευθύνσεις:

Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Τμήματος Γεωργίας-Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λεμεσού
Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο
Πάφου
Αγχίστου 4, 3048 Ζακάκι
Λεμεσός
Νέα Κυβερνητικά Κτήρια Πάφου 2ος Όροφος, 8100 Πάφος
Τ.Θ.71160, 3841 ΛεμεσόςΤ.Θ. 60004, 8100 Πάφος
Τηλ: 25803921, 25803922
Ηλεκτρονική Αίτηση

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων